loader
  • Kontakt

Adres

BUD - INVEST Sp.z o.o.
ul. Dworcowa 12, 83-110 Tczew
NIP : 593 259 45 32

Kontakt:
kontakt@bud-invest.com
tel. +48 511 641 580

Kontakt

    - zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: kontakt@bud-invest.com, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przesłane / złożone zapytanie.

    - mam prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego.